Kanadagäss

12 bilder

Krickor

3 bilder

Grågäss

33 bilder

Gräsänder

19 bilder

Knipor

4 bilder

Sädgäss

5 bilder

Skedänder

1 bild

Sothöns

2 bilder

Storskrak

6 bilder

Myskankor

3 bilder