Fiskmås
1 Fiskmås
Fiskmås
2 Fiskmås
Fiskmås
3 Fiskmås
Fiskmås
4 Fiskmås
Fiskmås
5 Fiskmås
Fiskmås
6 Fiskmås
Fiskmås
7 Fiskmås
Fiskmås
8 Fiskmås
Fiskmåsunge
9 Fiskmåsunge
Fiskmås
10 Fiskmås
Fiskmås
11 Fiskmås
Gråtrut
12 Gråtrut
Gråtrut
13 Gråtrut
Gråtrut
14 Gråtrut
Gråtrutsunge
15 Gråtrutsunge
Gråtrutsunge
16 Gråtrutsunge
Fiskmås
17 Fiskmås
Fiskmåsar
18 Fiskmåsar
Fiskmås
19 Fiskmås
Skrattmås
20 Skrattmås