VarfågelNY
1 Varfågel
Nötväcka
2 Nötväcka
Nötväcka
3 Nötväcka
Nötväcka
4 Nötväcka
Trädkrypare
5 Trädkrypare
Talltita
6 Talltita
Talltita
7 Talltita
Talltita
8 Talltita
Talltita
9 Talltita
Blåmes
10 Blåmes
Blåmes
11 Blåmes
Blåmes
12 Blåmes
Nötväcka
13 Nötväcka
Nötväcka
14 Nötväcka
Talgoxe
15 Talgoxe
Nötväcka
16 Nötväcka
Lövsångare
17 Lövsångare
Lövsångare
18 Lövsångare
Sävsparv
19 Sävsparv
Rufsig Blåmes
20 Rufsig Blåmes
Gulärla
21 Gulärla
Ängspiplärka
22 Ängspiplärka
Sädesärla
23 Sädesärla
Rörsångare
24 Rörsångare
Blåmes
25 Blåmes
Blåmes
26 Blåmes
Blåmes
27 Blåmes
Blåmes
28 Blåmes
Blåmes
29 Blåmes
Blåmes
30 Blåmes
Talgoxe
31 Talgoxe
Talgoxe
32 Talgoxe
Blåmes
33 Blåmes
Talgoxe
34 Talgoxe
Tofsmes
35 Tofsmes
Taltrast
36 Taltrast
Stjärtmes
37 Stjärtmes
Stjärtmes
38 Stjärtmes
Stjärtmes
39 Stjärtmes
Stjärtmes
40 Stjärtmes
Stjärtmesar
41 Stjärtmesar
Talltita
42 Talltita
Sädesärla
43 Sädesärla
Rödhake
44 Rödhake
Rödhake
45 Rödhake
Nationalfågeln Koltrast
46 Nationalfågeln Koltrast
Bofink
47 Bofink
Lövsångare
48 Lövsångare
Ladusvalor
49 Ladusvalor
Ladusvala
50 Ladusvala
Ladusvala
51 Ladusvala
Stenskvätta
52 Stenskvätta
Stenskvätta
53 Stenskvätta
Blåmes
54 Blåmes
Blåmes
55 Blåmes
Blåmes
56 Blåmes
Blåmes
57 Blåmes
Blåmes
58 Blåmes
Blåmes
59 Blåmes
Gulsparv
60 Gulsparv
Talgoxe
61 Talgoxe
Nötväcka
62 Nötväcka
Talltita
63 Talltita
Talgoxe
64 Talgoxe
Strömstare
65 Strömstare
Strömstare
66 Strömstare
Grönfink
67 Grönfink
Gulärla
68 Gulärla
Gulärla
69 Gulärla
Gulärla
70 Gulärla
Mindre Korsnäbb
71 Mindre Korsnäbb
Mindre Korsnäbb
72 Mindre Korsnäbb
Blåmes
73 Blåmes
Blåmes
74 Blåmes
Talltita
75 Talltita
Blåmes
76 Blåmes
Talltita
77 Talltita
Blåmes
78 Blåmes
Talltita
79 Talltita
Sävsparv
80 Sävsparv
Blåmes
81 Blåmes
Lövsångare
82 Lövsångare
Raggig Blåmes
83 Raggig Blåmes
Lövsångare
84 Lövsångare
Lövsångare
85 Lövsångare
Lövsångare
86 Lövsångare
Lövsångare
87 Lövsångare
Mindre Korsnäbb
88 Mindre Korsnäbb
Udda Blåmes
89 Udda Blåmes
Göktyta
90 Göktyta
Göktyta
91 Göktyta
Sävsparv
92 Sävsparv
Sävsparv
93 Sävsparv
Blåhake
94 Blåhake
Grå Flugsnappare
95 Grå Flugsnappare
Svartvit Flugsnappare
96 Svartvit Flugsnappare
Svartvit Flugsnappare
97 Svartvit Flugsnappare
Blåmes
98 Blåmes
Blåmes
99 Blåmes
Blåmes
100 Blåmes
Mosnäppa & Gulärla
101 Mosnäppa & Gulärla
Gulärla
102 Gulärla
Gulärla
103 Gulärla
Blåmes
104 Blåmes
Talltita
105 Talltita
Talltita
106 Talltita
Svartmes
107 Svartmes
Nötväcka
108 Nötväcka
Trädkrypare
109 Trädkrypare
Strömstare
110 Strömstare
Trädkrypare
111 Trädkrypare
Gransångare
112 Gransångare
Blåmes
113 Blåmes
Uppblåst storbröstad testosteronstinn Bofinkshane
114 Uppblåst storbröstad testosteronstinn Bofinkshane
Talgoxe
115 Talgoxe
Bofink
116 Bofink
Sädesärla
117 Sädesärla
Blåmes
118 Blåmes
Gulsparv
119 Gulsparv
Gråsparv
120 Gråsparv
Gråsparv
121 Gråsparv
Stare
122 Stare